De basisverzekering …

… dekt de kosten van alle behandelingen voor jongeren onder de 18 jaar. U kunt hierbij denken aan gebitscontrole, het maken van röntgenfoto’s, tandsteen verwijderen, verdoving, sealen en het vullen van tanden en kiezen.

Voor een goede mondgezondheid is preventie erg belangrijk, zeker voor de jeugd. De zorgverzekeraar Menzis heeft voor 2015 het doel meer preventief op te treden voor haar jeugdverzekerden. Mondzorg Vorden heeft met Menzis afspraken gemaakt over de preventie om uiteindelijk behandelingen en kosten te voorkomen. Menzis stelt hierbij wel de eis dat verzekerden tot 18 jaar minimaal één maal per jaar voor controle komen.

Voor alle mensen van 18 jaar en ouder geldt dat 75% van de kosten van een volledige prothese (kunstgebit) wordt vergoed uit de basisverzekering. In sommige gevallen vergoedt de basisverzekering implantaten indien deze nodig zijn als basis voor een volledige prothese. De tandarts zal dit met u bespreken wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Voor alle overige tandheelkundige behandelingen kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Bij uw verzekeraar kunt u hier meer informatie over inwinnen.

zorgverzekeraar_kleur